Tillsyn av förorenade områden vid pågående verksamheter

Om publikationen

Löpnummer:
2019:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985270-0-1
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida.

Tillsyn av förorenade områden innefattar såväl tillsyn på nedlagda verksamheter där det finns kvarlämnade föroreningar som tillsyn vid pågående verksamheter och vid fysisk planering samt exploatering. Den här skriften omfattar i första hand tillsyn av förorenade områden vid
pågående verksamheter, alltså miljöfarliga verksamheter i drift där det finns föroreningar. Det mesta av faktainnehållet och bedömningarna är dock tillämpligt även inom övriga delar av tillsynen.

Skriften ingår som en del i projektet INSURE.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland