Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillståndet för skyddsvärda träd i Sydöstra Sverige- Resultat från regional miljöövervakning av skyddsvärda träd

Om publikationen

Löpnummer:
2017:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-420-3
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
119
Publikationstyp:
Rapport

Grova och ihåliga träd är en av de artrikaste miljöerna i naturen. De träd av denna typ som vi har i dag är bara en spillra av vad som förr fanns i våra skogs- och jordbrukslandskap. Därför är de organismer som lever i dessa miljöer idag till hög grad hotade och en del av dem upptagna på den nationella rödlistan. Detta är anledningen till att åtta länsstyrelser gick samman och startade en övervakning av dessa träd som här benämns ”Skyddsvärda” träd.

Denna rapport sammanställer data och analyser av resultatet från inventeringar som genomförts under åren 2009-2012. De län som deltagit i programmet är Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland, och Örebro (Figur 1). Nästa omdrev är planerat till perioden 2021-2022.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland