Test av metodik för övervakning av humlor

Om publikationen

Löpnummer:
2004:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-74 88-110-8
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Metodik och fältnyckel för inventering av humlor testades på 12 platser i Östergötland och Jönköpings län under sommaren 2003. Allt fungerade bra och endast små justeringar föreslås. Resultaten indikerar att artantalet totalt sett är ungefär samma i jordbruksmarker i skog- och slättbygd men att individrikedomen är högre i skogsbygden. Speciellt tydligt var detta för vall och vägren. Den artrikaste miljön är hagmarken medan den individrikaste var vägrenen. De dominerande humlorna var jordhumlor, åkerhumla och stenhumla. Den rödlistade vallhumlan hittades vid Stubbevället som är en ruta i slättbygden utanför Linköping. De mest omtyckta växterna var skogs- och vitklöver och andra ärtväxter, åkervädd och väddklint.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland