Stormusslor i Östergötland - inventeringar 1999 - 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-352-7
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport

Östergötland har historiskt haft starka bestånd av idag hotade stormusslor. Även idag påträffas samtliga sju inhemska arter i länet. Men våra mest hotade arter flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla finns endast kvar på ett fåtal lokaler.

Starka bestånd av stormusslor är ofta ett tecken på höga naturvärden. Rapporten, som bygger på ett stort antal inventeringar, blir därför ett viktigt verktyg i arbetet med att bevara länets hotade arter och naturmiljöer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland