Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för stäppspolvivel 2010-2014

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
511-12192-2014
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Rapport

Trots att skötsel- och restaureringsåtgärder har genomförts är stäppspolvivelns populationsstorlek i Sverige är mycket liten och populationsutvecklingen är negativ. Arten är fortfarande rödlistad som ”Starkt hotad” (EN).

Stäppspolviveln lever delvis i en skötselkrävande miljö som inte fångas upp av ordinarie naturvårdsarbete. För att vända artens negativa trend krävs ytterligare skötsel- och restaureringsåtgärder i kombination med populationsförstärkande åtgärder. Åtgärdsprogrammet bör förlängas med uppdaterad åtgärdstabell.

 

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland