Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för kronärtsblåvinge 2009-2013

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
511-11613-2013
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringsinsatserna har resulterat i att många nya förekomstlokaler för arten har upptäckts, bland annat har arten påträffats i ett område den inte tidigare var känd från: sjön Vindommen som utgör gräns mellan Östergötlands och Kalmars län.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland