Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för kronärtsblåvinge 2009-2013

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 511-11613-2013

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

Inventeringsinsatserna har resulterat i att många nya förekomstlokaler för arten har upptäckts, bland annat har arten påträffats i ett område den inte tidigare var känd från: sjön Vindommen som utgör gräns mellan Östergötlands och Kalmars län.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland