Slutrapport 2018–2019. Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Om publikationen

Löpnummer:
2020:4
Diarienummer:
4172–2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985917-5-0
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
159
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport redovisas länsstyrelsernas regeringsuppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. Av regeringsuppdraget framgår också att sådan verksamhet kan innebära samlokalisering av socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis med flerspråkig kompetens för att underlätta stöd och skydd, inklusive för personer som medverkar i brottsutredningar. En delredovisning av uppdraget lämnades i mars 2019.

Slutrapporten syftar till att ge en beskrivning av pilotlänens arbete under 2018 till och med 31 december 2019 och följeforskningens resultat. I rapporten beskrivs även den nationella samordningens arbete och erfarenheter samt utvecklingsområden och förslag som bedöms vara viktiga i arbetet med att utveckla regionala resurscentra.

Kontakt