Slätbaken - åtgärder för att förbättra miljötillståndet

Om publikationen

Löpnummer:
2014:23
Diarienummer:
537-27443-09
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-364-0
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida.

Helhetstänket i Slätbakenprojektet har varit nytt och framgångsrikt. Alla aktörer som har en påverkan på vattenmiljöerna har varit med och bidragit. Vattendragsvandringar har genomförts där både problem och värden har uppmärksammats. Möten mellan intressenter från olika sektorer i samhället har gett förståelse för att alla bidrar och för de problem som man stöter på i åtgärdsarbetet. Det konkreta åtgärdsarbetet måste dock ske på en mycket lokal nivå, där goda grannar, en grupp runt ett vattendrag där det finns en entusiastisk och kunnig person, kan spåna fram idéer som passar dem och deras marker.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland