Skyddsvärda träd i Östergötland 1997-2008

Om publikationen

Löpnummer: 2008:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7488-220-9

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 120

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport sammanfattar tio års inventering av alla grova och ihåliga träd i Östergötland. Fynden redovisas trädslag för trädslag, med uppgifter om antal, utbredning, grovlek och grad av håligheter. De grövsta träden av respektive trädslag redovisas tillsammans med kartor och bilder. Träden redovisas också kommunvis med uppgifter om områden, stråk eller landskapsavsnitt som i olika hänseenden utgör intressanta trädmiljöer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland