Skyddsvärda skogar på marker ägda av Holmen Skog AB

Om publikationen

Löpnummer:
2011:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-297-1
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport beskrivs de skogsområden som har så pass höga naturvärden att de kan bli naturreservat och som ligger på marker ägda av Holmen skog AB. Det rör sig om 22 skogar spridda i framför allt Finspångs och Norrköpings kommuner. Inventering av skogsnaturvärden genomfördes av Länsstyrelsen under 2006, som ett led i den nationella och regionala strategin för skogsskydd.

I dialog, genom diskussioner och fältbesök har en samsyn mellan bolaget och Länsstyrelsen nåtts om områdenas naturvärden och avgränsningar. Därför betraktar Holmen skog AB och Länsstyrelsen dessa värdefulla skogar som samrådsområden. På så vis ska inga åtgärder som kan skada naturvärdena behöva ske.

Genom denna rapport hoppas vi att vetskapen om dessa fina skogar blir större. Kanske kan något område inspirera till ett besök och en fin naturupplevelse!

Det är också glädjande att merparten av dessa värdefulla skogar även kommer att kunna bli naturreservat, då Holmen skog framöver kommer att få möjlighet till ersättningsmark genom ett regeringsbeslut 2010.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland