Situationen för utter i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985918-0-4
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan på rapporten om uttern. Bild på utter som ligger på rygg i vattnet samt rubriken och länsstyrelsen logga

Länsstyrelsen Östergötland har inventerat uttern och ser en ökning i både antal och dess utbredning i länet.

Den europeiska uttern (Lutra lutra) är ett av de rovdjur som befinner sig högst upp i näringskedjan. Uttern fanns i rikliga förekomster i största delen av Sverige i början på 1900-talet. Omkring år 1950 minskade populationen kraftigt och detta fortsatte trots att arten blev fredad från jakt år 1968.

Idag är uttern på god väg att återhämta sig men är fortfarande rödlistad. I miljöövervakningssyfte utförs inventeringar på utter runtom i landet. I Östergötland gjordes den första inventeringen av utter år 1999 och den senaste år 2019. Resultaten tyder på att utterpopulationen har ökat, i både antal och utbredning.

 

Kontakt