Sällsynta fjärilar i Östergötland - nationellt och regionalt rödlistade arter

Om publikationen

Löpnummer:
2000:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-049-7
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
184
Publikationstyp:
Rapport

Fjärilsfaunan har under 1990-talet inventerats som ett led i projektet "hotade arter". Rapporten består av tre delar: dagaktiva storfjärilar, nattaktiva storfjärilar och småfjärilar. Främst beskrivs de nationellt och regionalt rödlistade arterna. Totalt är 51 rödlistade fjärilsarter påträffade i länet under 1990-talet, det totala antalet storfjärilsarter under denna 10-års period uppgår till 725.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland