Rikkärr och kalkfuktängar i Östergötland - En sammanställning och bedömning av ytor i oskyddade områden

Om publikationen

Löpnummer:
2006:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-159-0
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport

I Östergötland finns ett flertal rikkärrsytor, de flesta i västra länsdelen. Områdena varierar från få kvadratmeter till flera hektar. Rapporten redovisar 61 områden, utom rikkärrsytor vid Tåkerns stränder. Denna rapport behandlar samtliga rikkärr och kalfuktängar som finns presenterade i Gustafsson (1972) och Tingavalls (1993) rapporter.

Ny kunskap har kompletterat med områden. Tyngden i rapporten ligger på rikkärr som idag inte är skyddade. Flertalet områden har fältbesökts våren eller sommaren 2006, de flesta i samband med rådgivning till markägaren.

Sammanställning av känd kunskap har genomförts, områdena har beskrivits och dess strukturer och arter har noterats. Rapporten har fått projektstöd för utveckling av landsbygden - främjande av miljö- och djurmiljö.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland