Regional bostadsmarknadsanalysför Östergötlands län 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021-8
Diarienummer:
405-3612-2021
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985269-0-5
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport

Denna rapport vänder sig till alla som har intresse av att följa eller delta i utvecklingen av bostadsmarknaden i Östergötland. Rapporten är Länsstyrelsen Östergötlands årliga redovisning enligt Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

I rapporten redovisar Länsstyrelsen en regional bedömning av läget på bostadsmarknaden och rapporten bygger på kommunernas svar på Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät samt slutsatser och förslag som framkommer i Länsstyrelsens dialog med kommuner och regionala aktörer. I bilagan du hittar längst ned på sidan redovisas en utförligare sammanställning av enkätsvar samt annan statistik som belyser bostadsmarknadssituationen i Östergötland.

Kontakt