Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020-07

Diarienummer: 405-1548-2020

ISBN/ISSN-nr: 978-91-985917-8-1

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Bild på framsidan av publikationen:

Denna rapport vänder sig till alla som har intresse av att följa eller delta i utvecklingen av bostadsmarknaden i Östergötland. Rapporten är Länsstyrelsen Östergötlands årliga redovisning enligt Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Kontakt