Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020-07
Diarienummer:
405-1548-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985917-8-1
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport
Bild på framsidan av publikationen:

Denna rapport vänder sig till alla som har intresse av att följa eller delta i utvecklingen av bostadsmarknaden i Östergötland. Rapporten är Länsstyrelsen Östergötlands årliga redovisning enligt Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Kontakt