Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:14

Diarienummer: 405-7654-2019

ISBN/ISSN-nr: 978-91-985269-9-8

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen redovisar varje år en regional bostadsmarknadsanalys för länet. Analysen har en i stort sett likartad struktur för att göra det möjligt att år för år följa utvecklingen för länets bostadsmarknadssituation.

Kontakt