Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:14
Diarienummer:
405-7654-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985269-9-8
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen redovisar varje år en regional bostadsmarknadsanalys för länet. Analysen har en i stort sett likartad struktur för att göra det möjligt att år för år följa utvecklingen för länets bostadsmarknadssituation.

Kontakt