Regional bostadsmarknadsanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:9

Diarienummer: 405 7101-18

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7488-461-6

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

I bostadsmarknadsanalysen redovisar Länsstyrelsen en regional bedömning av läget på bostadsmarknaden år 2018. Rapporten bygger på kommunernas svar på Boverkets bostadsmarknadsenkät samt slutsatser och förslag som framkommer i Länsstyrelsens dialog med kommuner och regionala aktörer. I bilagan redovisas en utförligare sammanställning av enkätsvar samt annan statistik som belyser bostadsmarknadssituationen i Östergötland.

Kontakt