Regional bostadsmarknadsanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:9
Diarienummer:
405 7101-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-461-6
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

I bostadsmarknadsanalysen redovisar Länsstyrelsen en regional bedömning av läget på bostadsmarknaden år 2018. Rapporten bygger på kommunernas svar på Boverkets bostadsmarknadsenkät samt slutsatser och förslag som framkommer i Länsstyrelsens dialog med kommuner och regionala aktörer. I bilagan redovisas en utförligare sammanställning av enkätsvar samt annan statistik som belyser bostadsmarknadssituationen i Östergötland.

Kontakt