Referenssjöar i Östergötland - sammanställning av 20 års provtagningar

Om publikationen

Löpnummer:
2003:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-079-9
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en sammanställning och utvärdering av de kemiska data som tagits fram genom det nationella och det regionala miljöövervakningsprogrammet för referenssjöar i Östergötland. I programmet ingick fram till 2001 åtta sjöar, tre nationella och fem regionala men sedan 2002 ingår bara tre regionala sjöar. Knutet till programmet finns även tre vattendrag som emellertid inte utvärderas här. För de sjöar där en utvärdering av biologiska data finns har dessa kortfattat redovisats.


Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland