Rapport om tre uppdrag

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
801-3239-17
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-429-6
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Det som redovisas i denna rapport syftar till att beskriva Länsstyrelsen Östergötlands arbete med tre regeringsuppdrag inom området hedersrelaterat våld och förtryck:

1. sprida vägledningen Våga göra skillnad och genomföra utbildningssatsningar,
2. sprida vägledningen Våga se och genomföra utbildningssatsningar, samt
3. sprida kunskap om och följa upp arbetet med föräldrastöd och förebyggande arbete.

Länsstyrelsen Östergötland anser att samtliga tre uppdrag ska ses som en helhet där samverkan sker mellan de olika uppdragen för att få mest effekt och kvalitet i arbetet.

Kontakt