Rapport narkotikakartläggning 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Den här rapporten presenterar resultat som på olika sätt speglar narkotikasituationen i Östergötland. I rapporten ingår resultatet från 2018 års narkotikakartläggning kompletterat med data på nationell och regional nivå från exempelvis dödsorsaksregistret, Tullverket, Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket. Vi fortsätter också att följa resultaten i enkäten Om mig samt de kommunala avloppsmätningarna. Rapporten är en del av ett femårigt utvecklingsarbete som påbörjades 2016 och resultatet kan användas för planering av prevention, tidiga insatser och behandling. Det kan också ge en möjlighet till att tidigt upptäcka trender samt för att få en uppfattning om narkotikamissbrukets fördelning i befolkningen.

Kontakt