Populationsbedömning av stortapetserarbi i Östergötlands län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport

Stortapetserarbi omfattas av åtgärdsprogram för bevarande av stortapetserarbi, storkägelbi och thomsonkägelbi. Stortapetserarbi har gått tillbaka kraftigt i hela södra Sverige, men har i samband med riktade eftersök under 2010‐talet påvisats i flera lokalområden. När stortapetserarbi påträffades på 8 lokaler i Östergötland 2012 hade arten inte rapporterats från länet sedan 1946. Dess parasit thomsonkägelbi som rapporterats från Östergötland 1952, har dock inte kunnat återrapporteras.

Inventeringen 2016 är en fortsättning på de populationsuppskattningar som gjorts i samband med inventeringar 2012–2015.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland