Övervakning av naturvårdshänsyn i skogsbruket

Om publikationen

Löpnummer:
2011:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-270-4
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redogör för en satellitbaserad metod att visa omfattningen av trädgrupper och kantzoner mot vattenmiljöer som har lämnats vid slutavverkning av skog på enskilda hyggen. Metoden kan också användas för att visa hur stor del av de kvarlämnade träden som står kvar även fyra år efter slutavverkning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland