Östergötlands natur 2017 - vad gjorde naturvårdsenheten?

Om publikationen

Löpnummer:
2018:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-454-8
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

För Länsstyrelsens naturvårdsarbete var 2017 ett spännande år som kännetecknades av ökade resurser genom statsbudgeten.

Arbetet har varit intensivt på många områden och det är vår förhoppning att denna skrift ska ge dig en god inblick över vår verksamhet 2017. Vår verksamhet bidrar till att bevara mångfalden i Östergötlands natur och att genomföra miljöpolitiken.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland