Östergötlands natur 2016 - vad gjorde naturvårdsenheten?

Om publikationen

Löpnummer:
2017:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-424-1
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapports syfte är att ge en inblick i vad som har hänt på naturvårdsenheten 2016.

2016 har varit ett år som präglats av stora satsningar som våra uppdragsgivare, departement och central verk, har gett oss möjlighet att genomföra. Vi har jobbat framgångsrikt med att skydda och sköta värdefulla natur. Naturen har på flera sätt gett oss kvitton på att våra åtgärder ger bra resultat. Genom vårt uppdrag med Grön Infrastruktur har vi möjlighet att i dialog jobba långsiktigt och brett för länets biologiska mångfald.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland