Östergötlands natur 2015 - vad gjorde naturvårdsenheten?

Om publikationen

Löpnummer:
2016:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-401-2
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Här får du en ny årsberättelse från Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Östergötland. Med den här årsberättelsen vill vi på ett mer lättillgängligt sätt berätta vad vi gjort under året som gått.

Under 2015 har vi delat in naturvårdsenheten i två delar. I naturskyddsfunktionen hanterar vi ärenden enligt miljöbalken och skydd av värdefull natur (till exempel naturreservat och Natura 2000) samt fiskefrågor och åtgärder i värdefulla vatten. I naturskötselfunktionen svarar vi för skötsel och uppföljning av skyddad natur och åtgärder för hotade arter samt naturum Tåkern. Med förändringen vill vi ännu bättre bidra till ett livskraftigt Östergötland.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland