Ombergs natur och kultur: kunskapssammanställning och historiebeskrivning efter fyra års inventeringar

Om publikationen

Löpnummer:
2005:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-119-1
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport

Omberg ligger vid Östergötlands ”västkust” invid Vättern och är ett av landets främsta natur- och kulturområden. Denna rapport inklusive kartor och sex objektskataloger är en djupare analys av Ombergs natur- och kulturvärden utifrån samlade inventeringsresultat.

Den stora variationen av naturmiljöer inom det 22 kvadratkilometer stora området, gör berget till ett kärnområde för många sällsynta och rödlistade växter och djur i Sverige.

Kulturspåren är också synnerligen rikliga och södra delen av berget utgjorde under medeltiden ett kärnområde i den tidiga riksbildningen. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har tidigare pekat ut Omberg som riksintresse för både kulturmiljövården och naturvården och det rörliga friluftslivet.

År 2003 beslutade Sveaskog att större delen av berget skulle skötas som Ekopark, i vilken naturvård är överordnad produktionsmål. Rapporten är tänkt att användas som en kunskapsbas för förvaltning av berget. Den kan även läsas som en natur- och kulturguide över berget och lämpar sig väl som undervisningsmaterial för skolklasser, universitetskurser och andra grupper.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland