Naturvårdsinventering av Vätternstranden inom Ödeshögs kommun

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1987
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport

Vätternstrandsområdet i Ödeshögs kommun med sina imponerande branter, ädellövskogar, barrskogar och odlingslandskap av äldre karaktär är ett utomordentligt värdefullt och skyddsvärt naturområde med en mycket artrik och bitvis exklusiv fauna och flora.

I rapporten, som i huvudsak har botanisk inriktning, beskrivs, värderas och klassificeras ett hundratal delområden efter en inledning där framträdande och typiska Vätternstrandsmiljöer skildras.

Den strandnära delen av inventeringsområdet har utpekats som ett område av riksintresse för naturvården.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland