Naturvärdesinventering av 257 vattendrag i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer: 2011:12

Diarienummer: 501-13612-0400-001

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7488-279-7

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 121

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport utgör en redovisning av vad som gjorts inom projektet Biologisk inventering av sötvattenmiljöer i Östergötland (BIS). Rapporten innehåller projekt- och metodbeskrivning och en översiktlig beskrivning av resultaten. Här finns också kortfattade beskrivningar av ett urval av de värdefullaste vattendragen som hittades i inventeringen. Dessutom finns beskrivningar av hur man hittar de fullständiga resultaten från projektet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland