Naturvärdesinventering av 257 vattendrag i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2011:12
Diarienummer:
501-13612-0400-001
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-279-7
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
121
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport utgör en redovisning av vad som gjorts inom projektet Biologisk inventering av sötvattenmiljöer i Östergötland (BIS). Rapporten innehåller projekt- och metodbeskrivning och en översiktlig beskrivning av resultaten. Här finns också kortfattade beskrivningar av ett urval av de värdefullaste vattendragen som hittades i inventeringen. Dessutom finns beskrivningar av hur man hittar de fullständiga resultaten från projektet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland