Nationella kompetensteamet

Om publikationen

Löpnummer:
2017:9
Diarienummer:
801-3235-17
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-428-9
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag som syftat till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas arbetet med uppdraget att fortsätta driva det Nationella kompetensteamet, inklusive den nationella stödtelefonen.

Syftet med uppdraget är att samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det Nationella kompetensteamet består av personer med stor erfarenhet av att arbeta inom området, bland annat på myndigheter lokalt, regionalt och nationellt.

Kontakt