Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nationella Kompetensteamet - delrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2014:31
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-372-5
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett stort antal regeringsuppdrag som syftat till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. De många regeringsuppdragen har bidragit till ett långsiktigt och strategiskt arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, en analys av utvecklingsbehoven samt till att samarbetet mellan länsstyrelser, mellan nationella myndigheter samt mellan myndigheter och ideella organisationer har utvecklats.

I denna rapport görs en delredovisning av uppdraget att utveckla ett nationellt kompetensteam (U2013/5290/JÄM). Uppdraget har förlängts till och med 2015 (2014/2666/UC) och ska slutredovisas den 12 februari 2016.

Kontakt