Nationell kartläggning. Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019.

Om publikationen

Löpnummer:
2020:13
Diarienummer:
801-3362-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985919-3-4
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

I slutet av 2019 gav Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag till SCB att genomföra en enkätundersökning på temat bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta. Detta i syfte att samla in ytterligare underlag som kan användas för att fortsätta utveckla myndigheters insatser på området. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning och omfattade två enkäter, en till socialtjänstförvaltning och en till utbildningsförvaltning, i samtliga 290 kommuner.

Socialtjänst respektive skol‑/utbildningsförvaltning har svarat på frågor i en webbenkät utifrån situationen i den egna förvaltningen, för tidsperioden januari till och med december 2019. Totalt besvarade 192 kommuner enkäten till förvaltning för utbildning/skola och 192 kommuner svarade på socialtjänstenkäten, vilket ger en svarsandel på 66 procent på båda enkäterna.

Kontakt