Mognad och livsutrymme

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 41

Publikationstyp: Annan

Stödmaterialet Mognad och livsutrymme har sin bakgrund i ett regionalt projekt som Länsstyrelsen Östergötland beviljade 2011. Projektet genomfördes i samverkan mellan Ungdomsmottagningen och elevhälsans medicinska del på en grundskola och pågick under läsåret 2011/2012.

Länsstyrelsen initierade sedan en utvecklingssatsning som skedde i tre steg och pågick från hösten 2012 fram till våren 2015: Steg 1 handlade om att dokumentera metoden och erfarenheterna av projektet. Steg 2 och 3 handlade om att utveckla stödmaterialet under tiden det testades och implementerades på två mellanstadieskolor i Linköping. Lektionerna som ingår i stödmaterialet har testats i flera stadier av utvecklingsprocessen och nått åtta klasser: Fyra klasser i årskurs fem och fyra klasser i årskurs sex.

Vad är Mognad och livsutrymme?
Mognad & livsutrymme är ett stödmaterial för hur grundskolan, som når alla barn, kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet. De lektioner eller ämnespass som Mognad och livsutrymme innehåller kan med fördel ämnes integreras i ordinarie skolämnen. Innehållet i undervisningen baseras på grundläggande värden som vårt samhälle är byggt på och med skolans uppdrag och värdegrund som utgångspunkt.

Alla barn genomgår en biologisk och social utveckling: Från barn till vuxen. Barn och unga som lever eller växer upp med hedersrelaterade normer och värderingar behöver mötas utifrån den verklighet som de lever i och i ljuset av att barn och unga växer upp under olika livsvillkor. Stödmaterialet syftar till att ge skolpersonal verktyg i hur skolan kan arbeta med att medvetandegöra blivande tonårigar om pubertet och mognad genom att upplysa dem om kropp, tankar, känslor och sexualitet under mognads- och pubertetsprocessen.

Vilka funktioner på skolan kan använda Mognad och livsutrymme?
Klasslärare, ämneslärare, skolsköterska, skolkurator eller elevstödjande personal. En framgångsfaktor är att samverkan sker mellan de olika kompetenser som finns i skolan gällande planering, genomförande och uppföljning av projektet.

För mer information om Mognad och livsutrymme, kontakta Maha Eichoue, Länsstyrelsen Östergötland (e-post: maha.eichoue@lansstyrelsen.se).

Länsstyrelsen önskar få information om vilka skolor som påbörjat arbetet med Mognad och livsutrymme. Om du eller din skola har för avsikt eller redan börjat arbeta med Mognad och livsutrymme, ber vi dig kontakta Länsstyrelsen Östergötland om detta.

Klicka här för att beställa publikationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt