Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden

Om publikationen

Löpnummer:
2010:9
Diarienummer:
501-13990-0900-006
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-260-5
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
152
Publikationstyp:
Rapport

Under 2000-talet har efterfrågan ökat i takt med att arbetet med att värna om havsmiljön fått tydlig prioritet genom nationella och internationella och åtaganden. För länsstyrelse och kommun finns ett stort behov av ökad kunskap om  den marina miljön för regional och lokal kustplanering, samt som underlag för tillsyn och beslut enligt miljöbalken. Även på nationell och internationell nivå är kartor över den marina miljön av stor vikt för planering, skyddsåtgärder och förvaltning. Syftet med detta projekt har därför varit att ta fram en helt ny typ av underlag för planering av Östergötlands läns marina område. Den totala arean av det marina området är 2335 km2.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland