Miljöövervakningsprogram för Östergötland 2002-2006

Om publikationen

Löpnummer: 2003:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7488-088-8

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 81

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Den regionala miljöövervakningens främsta uppgift är att dokumentera tillståndet i miljön med syftet att följa upp nationella och regionala miljömål. Resultaten från miljöövervakningen kommer att utgöra en viktig del vid uppföljningen av de nya miljömålen.

Miljöövervakningen i Östergötland omfattar nio regionala programområden och 30 delprogram. De nio regionala programområdena är luft, kust och hav, sötvatten, våtmark, skogsmark, jordbruksmark, hälsoövervakning, landskap och miljögifter.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland