Miljöövervakning i Östergötland 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-009-8
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport

Detta är den andra årsrapporten där länsstyrelsen presenterar verksamhet och resultat från den regionala miljöövervakningen i Östergötland. I rapporten försöker vi så långt uppbyggda tidsserier gör det möjligt även att analysera resultaten och beskriva utvecklingen över tiden. Flera av de delprogram vi arbetar med har dock ännu pågått så kort tid att någon tolkning av resultaten inte är möjlig så för dessa delprogram finns därför bara en redogörelse för själva verksamheten i rapporten. Redovisningen följer i allt väsentligt den indelning i programområden som används inom nationell och regional miljöövervakning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland