Miljöövervakning i Östergötland 1995-1999

Om publikationen

Löpnummer:
2000:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-048-9
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med regional miljöövervakning är bland annat att få underlag för regionala miljöanalyser, miljömålsarbete och åtgärdsförslag. Övervakningen ska även vara referens till lokal påverkan och på sikt ge underlag för uppföljning av effekter av genomförda åtgärder.

Denna rapport innehåller sammanställningar av olika programområden som berör olika medier eller biotoper. Huvudsyftet med sammanställningarna är att ge en översiktlig bild av miljöövervakningen i och kring Östergötlands län.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland