Medelrikkärr i Östergötland - inventerat 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av medelrikkärr i Östergötland 2017. Rapporten är skriven av Fennicus Natur AB.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland