Medelrikkärr i Östergötland - inventerat 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 67

Publikationstyp: Rapport

Inventering av medelrikkärr i Östergötland 2017. Rapporten är skriven av Fennicus Natur AB.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland