Medelrikkärr i Östergötland - en kunskapssammanställning 2016

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 121

Publikationstyp: Rapport

Sedan 2006 finns ett åtgärdsprogram för bevarande av den artrika naturtypen rikkärr. I Östergötland har arbetet hittills varit inriktat på att restaurera och sköta extremrikkärr vilka i stort sett bara förekommer inom den sk "Kambrosilurtriangeln" (dvs Östgötaslätten väster om Linköping) och dess randområde. Kunskapen om rikkärr av något mindre basiskt slag, sk medelrikkärr, är alltjämt svag i länet. Dessa har inte uppmärksammats i någon högre grad även om enstaka av dessa våtmarker är någorlunda välbesökta. Med detta som bakgrund har kunskapen om konstaterade och misstänkta medelrikkärr sammanställts i denna enkla rapport.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland