Materialförsörjningsplan 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985269-8-1
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Bild på framsidan av rapporten med karta över dricksvattenförsörjningen i Östergötland.

Regional materialförsörjningsplan för säker dricksvattenförsörjning i Östergötland är framtagen som ett komplement till den Regionala vattenförsörjningsplanen för att understryka vikten av att identifiera och bevara naturgrusavlagringar för framtida dricksvattenförsörjning. Planen är tänkt att fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för länets aktörer, i täkttillståndsprocessen, i översiktsplaneringen och i krissammanhang bland annat genom att visa lämpliga och olämpliga områden för utvinning i förhållande till vattenförsörjning. Förutom rapporten finns GIS-skikt tillgängliga på Länsstyrelsens webGIS.

Kontakt