Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Östergötlands skärgård 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Bilden på framsidan av rapporten föreställer överväxt blåstång.

Rapporten redovisar resultaten från transektinventeringar av undervattensvegetation på bottnar i Östergötland skärgård sommaren 2017. Inventeringen utgör det elfte året i det regionala miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda havsbottnar.

Inventeringen har utförts av Jonas Edlund (Litoralis Natur AB) och Eva Siljeholm (Zostera) på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland