Marin miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar i Östergötlands skärgård 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 95

Publikationstyp: Rapport

Framsidan av rapporten föreställer blåstång med grönslick.

Rapporten redovisar resultaten från transektinventeringar av undervattensvegetation på bottnar i Östergötland skärgård sensommaren 2018. Inventeringen utgör det tolfte året i det regionala miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda havsbottnar och har utförts av Jonas Edlund (Litoralis Natur AB) och Eva Siljeholm (Zostera) på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland.

Arbetet har finansierats av Länsstyrelsen med stöd av Motala ströms vattenvårdsförbund och Norrköpings kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland