Marin miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar i Östergötlands skärgård 2016

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

På rapportens framsida finns ett fotografi på ålgräs övervuxet med grönslick.

Rapporten redovisar resultaten från transektinventeringar av undervattensvegetation på bottnar i Östergötland skärgård augusti 2016. Inventeringen utgör det tionde året i det regionala miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda havsbottnar.

Inventeringen har utförts av Jonas Edlund (Litoralis naturvårdskonsult) och Eva Siljeholm (Zostera) på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland. Arbetet har finansierats av Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland