Marin miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar, år 2015 - 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2020-14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985919-4-1
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
246
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida

I Östergötlands skärgård har det sedan 2007 årligen genomförts inventeringar av vegetationsklädda
bottnar inom den regionala miljöövervakningen. Denna rapport samlar resultaten från inventeringar gjorda mellan år 2015 till 2017. Två stationer besöks årligen för att visa på mellanårsvariationer, och åtta stationer besöks vart tredje år. På varje station undersöks tre
transekter och programmet omfattar därmed 30 transekter.

Kontakt