Marin miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2020-15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985919-5-8
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida föreställande ålgräs

Rapporten redovisar resultaten från transektinventeringar av undervattensvegetation på bottnar i Östergötland skärgård sensommaren 2018. Inventeringen utgör det tolfte året i det regionala miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda havsbottnar och har utförts av Jonas Edlund (Litoralis Natur AB) och Eva Siljeholm (Zostera) på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland. Arbetet har finansierats av Länsstyrelsen med stöd av Motala ströms vattenvårdsförbund och Norrköpings kommun.

Kontakt