Marin miljöövervakning 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89339-10-1
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport
Marin miljöövervakning 2020

I Östergötlands skärgård har det sedan 2007 årligen genomförts inventeringar av
vegetationsklädda bottnar inom den regionala miljöövervakningen. Inventeringen 2020 utgör
alltså det 14:de året. Under 2020 inventerades fyra stationer med vardera tre transekter, dvs
totalt 12 transekter.

Kontakt