Mångsidigt brukande av ekmiljöer - exemplet Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2005:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-126-4
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

I södra Sverige finns några av Europas mest värdefulla ekdominerade odlingslandskap. Några av de finaste eklandskapen finns i Östergötland, där omfattande undersökningar av ekmiljöernas utbredning och innehåll gjorts på senare år. Den kunskapen utgör grunden till den här handboken som lyfter fram möjligheterna till ett mångbruk av de ekrika landskapen med sina trädklädda betesmarker, lövrika skogar och vackra landskap. Ett mångbruk kan tillvarata möjligheterna och göra de ekrika trakterna till en än större tillgång, inte bara genom dess natur-, kultur och skönhetsvärden, utan även genom dess ekonomiska värden för skogsbruk och betesdrift. Mångbruk kan bidra till en renässans för ett levande eklandskap.

Rapporten finns tillgänglig på engelska. This report is available in english.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland