Man vill ju finnas! - En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

Om publikationen

Löpnummer:
2014:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-366-4
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Annan

Enligt Skatteverket lever ungefär 4600 barn under 18 år med skyddade personuppgifter i Sverige. Trenden visar att antalet barn som är i behov av skyddade personuppgifter ökar från år till år, samt att flertalet av dessa barn har behov av skydd på grund av att de är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Trots detta finns det endast ett fåtal publikationer om och för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Flertalet av dessa riktar sig till berörda yrkesgrupper och inte till barnen själva. I Barnombudsmannens rapport (Oskyddad. Barn och ungdomar om att leva med skyddade personuppgifter) från 2012 framkommer upplevelser av ensamhet, otrygghet och brist på information. Av barnens berättelser framträder också bilden av myndigheters bristande kunskap, stöd och bemötande. Att myndigheter och vuxna inte tar sitt ansvar är en bild som även bekräftas av de ungdomar som intervjuats i handboken.

Handboken vänder sig främst till äldre barn och ungdomar (13-25 år) som lever med skyddade personuppgifter. Syftet är att förmedla lättförståelig och praktiskt användbar information för att underlätta vardagen för den som är utsatt. Handboken riktar sig också till vuxna för att öka kunskapen om och förståelsen för dessa barns och ungas livssituation. Den syftar även till att belysa det faktum att denna målgrupp ofta själva tvingas ta ansvar för att skyddet ska fungera i praktiken. En betungande uppgift som egentligen åligger vuxna och berörda myndigheter.

I handboken används begreppet kvarskrivning. Observera att detta begrepp sedan 2019 är ersatt med skyddad folkbokföring. Läs mer om lagändringen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Klicka här för att beställa publikationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt