Makrofauna mjukbotten, Östergötlands skärgård 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985918-2-8
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Bild av rapportens framsida, föreställande en östersjömussla

Sedan 2007 utförs ett samordnat nationellt-regionalt bottenfaunaprogram i eg. Östersjön. I länet finns två områden, St. Annas skärgård och Gryts skärgård, där bottenfauna har undersökts årligen fram till år 2014. Forskare har under 2014 utvärderat regionala och nationella miljöövervakningsprogram för bottenfauna, samt gett förslag till revideringar. För Östergötlands del innebär förslaget att övervakning av bottenfauna nu utförs vartannat år.

Syftet är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön som en effekt av främst övergödning och syrgasstagnation, samt att följa den biologiska mångfalden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland