Lysings urskog – Inventering av mossor och lavar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1993
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering har utförts på uppdrag av skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län i egenskap av reservatsförvaltare. Fältarbetet har utförts under tiden 1991 till 1993. Bearbetning av insamlat material och redovisning har skett 1993.

Syftet med inventeringen har varit att upprätta en artlista över mossor och lavar i reservatet, kommentera intressanta fynd samt att bedöma områdets värde utifrån inventeringsresultatet och försöka dra några slutsatser om områdets värde i framtiden som hemvist för hotade arter.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland