Livskraftig landsbygd, nr 8 2019

Om publikationen

Löpnummer:
8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
5
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är till för dig som vill ta del av aktuella händelser, kortare nyheter och snabb information om landsbygd, lantbruk och natur i Östergötland.

Vi riktar oss till dig som är verksam på landsbygden, bor eller vistas där.

Nyhetsbrevet kompletterar den tryckta tidningen Grödan och andra informationskanaler, såsom till exempel. Länsstyrelsens webbplats och sociala medier.

Här kan du prenumerera på livskraftig landsbygd


I detta utskick kan du läsa om:

  • Rådgivning - Ett rikt odlingslandskap
  • Höstgroende gräsogräs, kurs januari 2020
  • Smittskydd
  • Rådgivning om biogas
  • Kurser i sparsam körning

Kontakt